Home

Atena stolica Królestwa Grecji

Ateny – stolica Królestwa Grecji i prowincji Attyki- leży w południowo- wschodniej, lądowej części Grecji, na półwyspie Attyka. Nizinę, na której rozwinęło się miasto, otaczają z trzech stron góry Hymet, Pentelikon, Parnas i Egaleos. Na południowy zachód nizina otwiera się w stronę Zatoki Sarońskiej. Wraz z portem Pireus miasto tworzy tzw. Wielkie Ateny, o powierzchni 433 km2. Wzrost ludności miasta kształtował się następująco: w toku 1920 - 453 tysiące ; w 1928 roku - 802 tysiące; w 1940 roku - 1724 tysiące; w 1951 roku - 1378 tysięcy mieszkańców. W 1966 roku w zespole miejskim wielkich Aten mieszkało 1853 tysiące osób. Gęstość zaludnienia wynosi 4278 osób na 1 km2 przy przeciętnej krajowej 65 osób. Dzieje miasta są bardzo interesujące, w ciekawy sposób zapisały się na kartach historii. W miejscu, w którym w Atenach znajduje się Akropol, archeologowie znaleźli ślady osadnictwa tzw. Pelazgów z okresu późnego neolitu. Przyroda predestynowała wzgórza Akropolu do spełniania roli bezpiecznego schronienia dla człowieka. Góra wysokości 156 metrów położona w odległości 8 km od morza, ma na szczycie płaską i dogodną dla osadnictwa powierzchnię. Można się tu dostać z jednej tylko zachodniej strony. Podanie głosi, że pierwszy król Attyki, legendarny Kekrops, w XV wieku p.n.e. zbudował twierdzę Kekropię, która stała się zalążkiem Aten. Kekropia, czyli jak ją później nazwano, Akropolis, była ośrodkiem, wokół którego rozwinęło się jedno z najstarszych i najbardziej znanych w dziejach ludzkości miast świata.

Ateny zostały wybrane jako stolica wolnej Grecji. W starożytności, gdy Greccy wierzyli w wielu bogów, opiekunem miasta została Atena, ponieważ jak głosi mit, podarowała ludziom drzewo oliwne. Miasto znajduje się w strefie subtropikalnej z łagodnymi zimami oraz długimi i gorącymi latami. Posiada wiele znakomitych zabytków np. Akropol, teatr Dionizosa, Łuk Hadriana.

Copyright 2011